İnsanlar  günlük hayatlarında güvenlik, sağlık, estetik, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama ve bunlara benzer birçok nedenlerden dolayı ışığa ihtiyaç duymaktadırlar. İlk çağlarda güneş ışığına göre hayatlarını düzenleme zorunluluğunda olan insanoğlu ateşin icadı ve bunu takip eden kandil ve mumların kullanılmaya başlanmasıyla yaşam tarzlarını ve kalitesini geliştirmişlerdir. Özellikle elektriğin keşfi ve buna bağlı olarak ilk ampulün icadıyla hızlanan ışık kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi çalışmaları günümüzde elektronik devrelerin kullanıldığı ve çok daha kaliteli ışığın elde edildiği yeni nesil ışık kaynaklarının icadıyla çok daha farklı boyutlar kazanmıştır. Bu keşifler doğrultusunda en basit ihtiyaçlardan dolayı ışığa ihtiyaç duyan insanlar için günümüzde ışığın niteliği, kaynağın rengi, şiddeti, görsel konfor, enerji verimliliği ve saymaya devam edebileceğimiz birçok konu önem kazanmıştır.

Son yıllarda ülkemizde de çok büyük bir gelişme kaydeden aydınlatma sektörü her geçen gün dünya standartlarına bir adım daha yaklaşan ve daha kaliteli işlere imza atan dev bir sektör durumuna gelmiştir. Eğitimini yurt dışındaki aydınlatma tasarımı okullarında yapmış olan uzman ekibimiz her geçen gün kendilerini en son aydınlatma teknikleri ve bilgileriyle geliştirerek daha kaliteli projelere imza atmaktayız.

Proje gereksinimleri doğrultusunda bilgi birikimlerimizden yararlanarak özel aydınlatma armatürleri tasarlama ve bunları uygulamaya yönelik çalışmalarımız her geçen gün kullanıcılardan daha fazla takdir toplamaktadır. DESIGN PROFESSION “Her zaman müşterinin yanında ve üreticilere eşit mesafede olmayı ” ilke olarak benimsemiştir. Hedefimiz Mimari Aydınlatma Tasarımını günümüz teknolojilerine uygun, bilimsel altyapısı sağlam ve insan hayatına estetik açıdan değer katacak projelere imza atmaktır. Bu hedeflerimizi gerçekleştirebilme gücünü kendimizde hissetmekteyiz.

Her bina ve mekânın kendine göre karakteri, özelliği ve estetiği bulunmaktadır. Bu mekânlar aydınlatılırken uluslararası aydınlatma otoritelerince kabul edilmiş ve ülkemizdeki birçok mevzuatta da yer alan aydınlatma standartlarına göre aydınlatılmalıdır. Bu standartlar insan sağlığı, iş verimliliği, güvenlik gibi birçok konuda çok uzun sürelerde yapılmış araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Bunların yananda mekânın yapım özellikleri, kullanılan materyaller, rengi, konumu, kullanım amacı, görsel konfor, estetik görünüm ve kullanılacak ışık kaynağının şiddeti, rengi, konumu, enerji verimliliği gibi konular mimari aydınlatma tasarımının temel hareket noktalarını oluşturmaktadır. Bu konularda gerek yurtiçindeki gerekse yurtdışındaki teknik ofis ve kuruluşlarla kurmuş olduğumuz bağlantılarla aydınlatma sektöründeki gelinmeleri yakandan takip etmekte ve sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için kendimizi geliştirmekteyiz.