mehmet on Mart 1, 2018

Ülkemizde Mimari Aydınlatma Tasarımı

Mimari Aydınlatma Tasarımı günümüzde önemi her geçen gün daha fazla anlaşılmaya başlanılan mimarlığın yeni bir meslek dalı olarak ülkemizde de gelişim göstermektedir. Her ne kadar ülkemizde resmi olarak böyle bir meslek dalı tanınmasa da dünya nın birçok yerinde yapılan konferanslar ve bildirilerle Aydınlatma Tasarımı belirli bir eğitim sonucu diploma ile...
Continue
mehmet on Mart 1, 2018

Trafik Kontrol Merkezi Aydınlatma Projesinde “Yansıma Dengesi”

İstanbul Büyükşehir belediyesine bağlı Trafik Kontrol müdürlüğü, İstanbul’un kent trafiğini kontrol eden ve yöneten birimidir. Bu birime bağlı olan Trafik Kontrol merkezi şehrin değişik bölgelerindeki kameralardan aldıkları görüntüler doğrultusunda gerekli görüldüğü noktalara müdahale kararı alan, trafiği yönlendiren, trafik kuralı ihlallerini trafik polislerine bildiren ve vatandaşların İstanbul trafiği hakkındaki her türlü...
Continue
mehmet on Şubat 28, 2018

Işık ve İnsan Psikolojisi

17. sayı – Sağlık İçin Işık...
Continue
mehmet on Şubat 28, 2018

Şile’den Parlayan Işıklar

18. sayı – Eski Kentler İçin Yeni Işık...
Continue
mehmet on Şubat 28, 2018

Dünyada ve Ülkemizde Mimari Aydınlatma Tasarımı

Dünyada ve Ülkemizde Mimari Aydınlatma Tasarımı Mimari aydınlatma tasarımı; mekânların mimari özellikleri, fonksiyonları, estetik özellikleri ve kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda ışık kaynaklarının tasarımı ve bu tasarımların uygulamaya dönüştürecek gerekli projelerin hazırlanması işidir. Yüz yılımızın ilk yarısında özellikle Amerika da ki ışık kaynaklarının çeşitlenmesine yönelik çalışmalar ve buluşların doğrultusunda mimarlığın yeni bir...
Continue
mehmet on Şubat 28, 2018

Ülkemizde Led Teknolojileri ve Uygulamaları

Kullanımı son yıllarda artan ve hayatımızın birçok alana giren LED enerji tasarrufu ve kullanım esnekliği ile insanların tasarım gücünü çok daha üst seviyelere taşımıştır.  Her geçen gün teknolojisi üzerinde yapılan değişik bilimsel çalışmalar kullanım alanı genişlemektedir. Ülkelerin her geçen gün enerji kaynaklarına ulaşım konusunda vermiş oldukları savaş ve çalışmaları göz...
Continue
mehmet on Şubat 28, 2018

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Aydınlatma Teknolojileri

Kolay ulaşılabilir ve ucuz enerji günümüzde her ülkenin hatta her insanın elde etmek için büyük çaba sarf ettiği bir konu durumundadır. Enerjiye ulaşım için ve onu kontrol için maalesef dünyamızın birçok yerinde kanlı savaşlar yapılmaktadır. Bunun yanında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için devletler tarafından birçok alternatif enerji kaynakları konusunda yatırımlar...
Continue
mehmet on Şubat 28, 2018

Şehir Planlamada Aydınlatmanın Yeri

İnsanlar yüzyıllardır yaşamları için gerek duydukları değişik mekânları ortak kullanmaktan yola çıkarak şehirleri kurmuşlardır. Bu birliktelik içerisinde her bireyin ihtiyacı olan eğitim, spor, sağlık, konut, ticari ve idari binalar gibi yapıları ve bunları destekleyen ulaşım ve altyapı tesislerini planlamışlar ve yapmışlar. Bu tesislerin kullanımı ve planlamaları için değişik kurallar geliştirmişler...
Continue