Trafik Kontrol Merkezi Aydınlatma Projesinde “Yansıma Dengesi”

mehmet on Mart 1, 2018

İstanbul Büyükşehir belediyesine bağlı Trafik Kontrol müdürlüğü, İstanbul’un kent trafiğini kontrol eden ve yöneten birimidir. Bu birime bağlı olan Trafik Kontrol merkezi şehrin değişik bölgelerindeki kameralardan aldıkları görüntüler doğrultusunda gerekli görüldüğü noktalara müdahale kararı alan, trafiği yönlendiren, trafik kuralı ihlallerini trafik polislerine bildiren ve vatandaşların İstanbul trafiği hakkındaki her türlü sorularına cevap veren bir merkez durumundadır.

Bu Merkez, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Mehter’de bulunan ek hizmet binasının en üst katında 15 m yüksekliğindeki cam kubbeli geniş bir mekânda hizmet vermektedir.

Merkezde birimin kullandığı görüntü sistemi ısı ve direk ışığa duyarlı çok parçalı LCD ekranlardan oluşan bord sistemidir.

Merkezin eski aydınlatma sistemi, LCD ekranların yapısal özelliğinden dolayı direk ışık kullanamadıkları için, ışığı yan bölgelerden direk, orta bölgeden ise düşük watt’lı halojen kökenli spotlar kullanılarak dizayn edilmişti. Ayrıca bazı zamanlarda mekânda düzenlenen basın toplantıları için mekâna getirilen seyyar halojen ışık kaynakları ile gerekli aydınlatma sağlanmaktaydı.

Geniş bir hacme sahip olan izleme merkezinde kullanılan aydınlatma ürünlerinin verimliliği doğrultusunda ortalama 53 lüx’lük bir aydınlatmaya sahipti. Merkezin kapalı mekân olması ve 24 saat kesintisiz çalışmasından dolayı, içerisindeki armatürlerin oluşturduğu yoğun ısı, personelin uzun zaman performanslı bir biçimde çalışmasını engeller bir durumdaydı. Ayrıca merkezde çalışanlarının birçoğu da değişik göz rahatsızlıklarından şikayet etmekteydiler.

        

Merkezdeki izleme bölümünün aydınlatma renevasyonun da bütün mekânın mimari ve kullanımdan gelen özellikleri göz önüne alarak en uygun aydınlatma sisteminin kontrol edilebilir, çok parçalı, her bölgede homojen soft bir aydınlatma seviyesi sağlayabilen endirekt aydınlatma sistemiyle tasarlandı.

Bu sistemde en can alıcı nokta, ışığı yansıtacak panellerin, kubbe formundaki tavan yapısıyla uyumlu tasarımı ile kamaşma yaratmadan mekâna ışığı dengeli bir biçimde yansıtmaktı.

Kubbenin çelik iskeletine monte edilecek çelik halatlarla kubbeye asılacak alüminyum bir iskelet oluşturuldu. Bu iskeletin ortasın da mekânın oval formunu destekleyecek ölçülerde yuvarlak formlu yansıtma paneli ve bu panelin etrafına da 8 adet kare formlu yansıtma paneli yerleştirildi.

Yansıtma panellerinin özelliği panel üzerinde bulunan birçok küçük kare formlu dış bükey ayna özelliği taşıyan baklava dilimlerinden oluşmasıdır. Böylece bir noktadan gelen ışık kütlesinin birden çok yöne yansıtılmasından dolayı kamaşmanın önüne geçilecektir.

Işığı milyonlarca açıdan gelen bir çizgi olarak düşünürsek bu çizgilerin her biri dış bükey aynanın değişik eğimli bölgelerine çarparak değişik bölgelere yansımaktadır. Işık kontrolü için bu dış bükeyliğin açısını ve paneldeki konumlamaları belirlemek için çok ince hesaplamalar gerekmektedir.

Projede kullanılacak ışık kaynağına karar verme konusunda bizi en çok kısıtlayan konu ortamın aydınlatmasında aydınlık seviyesinin kontrol özelliği olan ışık kaynağı istenmesiydi.

Bu özellikle olan ve böyle büyük bir mekânı aydınlatmak için yeterli ışık akısına sahip dim edilebilme özelliğine sahip tek ışık kaynağı var. PAR ampullerdir. Aydınlatma hesaplarımız sonucu 5 adet 1000 Watt’lık PAR ampullü armatür kullandık. Buna ek olarak ışığın yansıtma panelleri üzerinde tam istediğimiz noktaya uygulamamız için ışık toplayıcısı tasarladık. Dairesel olan mekânı 5 eşit parçaya böldük ve reflektörleri gören yerlere projektörleri monte ettik. Her bir projektör için ise birer dim anahtarını mekanın girişindeki duvara monte ettik.

Uygulama sonunda mekânda yaratılan aydınlık düzeyi ve kalitesiyle merkezde sürekli çalışan personelin görme zorlukları, yorgunluk hissi ortadan kaldırılarak konforlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.

LightWorld/sayı 17

0 comments
Post a comment